logo    Invullen van het UBO Register.  logo
De gegevens dienen bij het V/L.L. half september 2019 binnen te zijn, dit wil zeggen alle bestuur gegevens van alle clubs aangesloten bij de federatie.
U kan controleren welke gegevens wij reeds hebben op onze website bij elke club en daarna bestuur, zorg dat deze gegevens correkt zijn en uptodate.
Nadien zal de voorzitter/ secretaris zorgen dat alle gegevens in het UBO Register worden geplaats voor 30 september 2019 en alzo dat wij wettelijk in orde zijn.
Laatste datum van inbrengeing is 20 september 2019, zodat ik nog enkel dagen heb.
Nuttige  documenten voor het UBO Register:
Ubo Register                                    
Ubo Register                                                   Ubo Register

Faq Register                           Gebruikershandleiding                                 Publicatie in 5 stappen
               Ubo Register                                                                Ubo Register

Koninklijk Besluit  van 30/7/2018                   Wet van 18/7/2017 tot voorkoming witwassen van geld

Nutige links: https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/controle-financi%C3%ABle-2/ubo
Hulp via sportvisserij Vlaanderen:
https://www.dynamoproject.be/faq/wat-is-het-ubo-register-en-hoe-voldoe-ik-als-vzw-aan-deze-verplichting/