Beste bestuurs verbonden en clubsverantwoordelijken,
Zoals u daarnet kon vernemen in de persmededeling worden alle amateur(sport)wedstrijden 
worden opgeschort! Zojuist verscheen ook
de officiële communicatie daarover op de website www.info-coronavirus.be
‘Gezien de bijzondere urgentie van de situatie, gaan de regels onmiddellijk van kracht vanaf 
het moment van publicatie op vrijdag 23 oktober 2020. De regels lopen tot en met 
19 november 2020, met een tussentijdse evaluatie na twee weken.’
Raadpleeg hier de nieuw aangekondigde maatregelen/meest actuele stand van zaken 
inzake de geldende maatregelen in onderstaande link:
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ2310/
Gelieve het nodige te doen om uw deelnemers te informeren.
Alvast bedankt voor het begrip,
Met vriendelijke groeten,
David Bral
Sportvisserij Vlaanderen-VCHHD
Hoofdredacteur Hengelsportmagazine & Algemene werking
Astridlaan 30
8370 Blankenberge
Tel. 050 41 40 77
Fax 050 42 87 59
Melding vanuit het CCCV.
Stop voor de wedstrijden 23 okt 2020
Beste,
Zoals u daarnet kon vernemen in de persmededeling worden alle amateur(sport)wedstrijden worden opgeschort! Zojuist verscheen ook
de officiële communicatie daarover op de website www.info-coronavirus.be
‘Gezien de bijzondere urgentie van de situatie, gaan de regels onmiddellijk van kracht vanaf het moment van publicatie
op vrijdag 23 oktober 2020. De regels lopen tot en met 19 november 2020, met een tussentijdse evaluatie na twee weken.’
Raadpleeg hier de nieuw aangekondigde maatregelen/meest actuele stand van zaken inzake de geldende maatregelen in onderstaande link:
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ2310/
Bericht vanuit sportvisserijVlaanderen
Erik Pinoy